Vytvořte fakturu

GALMUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GALMUS
IČO 35693517
TIN 2020355920
DIČ SK2020355920
Datum vytvoření 21 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALMUS
Štefánikova 726
90501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 513 €
Zisk 2 983 €
Kapitál 23 367 €
Vlastní kapitál -256 010 €
Kontaktní informace
Email dane@uctodata.sk
Telefon(y) 0346228491
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,410
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,410
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,327
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 253
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,737
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -253,026
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 351
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -263,331
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,983
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 280,763
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 237
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 280,410
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,244
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 85
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,637
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 267,444
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 116
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,513
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,091
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 422
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,498
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,479
C. Služby (účtová skupina 51) 3,019
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,015
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,593
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,943
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693517 TIN: 2020355920 DIČ: SK2020355920
 • Sídlo: GALMUS, Štefánikova 726, 90501, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.04.1999Nové sidlo:
   Štefánikova 726 Senica 905 01
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Branislav Hnát Ševčenkova 27 Bratislava
   Ľubomír Kečkeš Vrádištská 31 Holíč
   Ing. Dušan Rúsek Hlinická 1170/12 Myjava
   Ing. Peter Rúsek Ďumbierska 57 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Branislav Hnát Ševčenkova 27 Bratislava
   Ľubomír Kečkeš Vrádištská 31 Holíč
   Ing. Dušan Rúsek Hlinická 1170/12 Myjava
   Ing. Peter Rúsek Ďumbierska 57 Nitra
   06.04.1999Zrušené sidlo:
   Furdekova 4 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   GALMUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 4 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   predaj a nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava