Vytvořte fakturu

QUAZAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název QUAZAR
IČO 35693525
TIN 2020340256
DIČ SK2020340256
Datum vytvoření 21 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo QUAZAR
Zátišie 10
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 845 860 €
Zisk 6 636 €
Kapitál 606 756 €
Vlastní kapitál 107 499 €
Kontaktní informace
Email quazar@quazar.sk
Telefon(y) 0244457018, 0244459833, 0903445100
Mobile(y) 0903445100
Fax(y) 0244461154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 409,874
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,921
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,921
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,921
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 356,997
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 344,395
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 344,285
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 344,285
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 110
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,602
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,413
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,189
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,956
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,331
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 11,625
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 409,874
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,135
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,262
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,262
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 98,598
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,774
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -176
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,636
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,543
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,543
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 290,009
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109,333
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,333
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 168,365
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,790
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,669
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,852
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,187
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,187
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 829,877
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 845,860
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 829,877
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,211
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,772
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 835,461
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 282,142
D. Služby (účtová skupina 51) 411,219
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 92,583
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 64,540
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,249
4. Sociální náklady (527, 528) 5,794
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,735
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,351
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,351
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,079
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,352
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,399
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 136,516
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 885
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 883
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -883
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,516
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693525 TIN: 2020340256 DIČ: SK2020340256
 • Sídlo: QUAZAR, Zátišie 10, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03 21.06.1996
  Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04 30.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Bajdich 3 319 € (50%) Halašova 36/A Bratislava 831 03
  Ondrej Kolimár 3 319 € (50%) Legionárska 27 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve
   30.10.2003Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03
   Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.06.1996
   Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.01.1998
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   20.09.2001Nové sidlo:
   Zátišie 10 Bratislava 831 03
   19.09.2001Zrušené sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   QUAZAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   elektroinštalácie
   zámočníctvo a zváračské práce
   Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01