Vytvořte fakturu

ADRIAN INTERNACIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADRIAN INTERNACIONAL
IČO 35693550
TIN 2020349782
Datum vytvoření 17 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADRIAN INTERNACIONAL
M. Marečka 7
84108
Bratislava
Financial information
Zisk -2 069 €
Kapitál 830 €
Vlastní kapitál -24 829 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,450
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,444
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,444
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,444
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,898
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 431
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 431
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,899
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,286
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,185
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,069
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,348
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,728
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,054
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,054
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,142
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 532
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,587
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946
D. Služby (účtová skupina 51) 5
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 52
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 889
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 889
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -946
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 643
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 643
2. Ostatní náklady (562A) 643
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -643
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,589
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,069
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693550 TIN: 2020349782
 • Sídlo: ADRIAN INTERNACIONAL, M. Marečka 7, 84108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mario Konti M.Marečka 7 Bratislava 841 08 31.08.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mario Konti 13 280 € (100%) M.Marečka 7 Bratislava 841 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie pražiarne kávy
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie práce
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   prípravné práce pre stavby - výkopové, zemné a búracie práce
   06.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Mario Konti dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Konti M.Marečka 7 Bratislava 841 08
   30.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   15.10.1997Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   14.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   ADRIAN INTERNACIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 7 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava