Vytvořte fakturu

ZIPP-S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZIPP-S
IČO 35693568
TIN 2020340234
DIČ SK2020340234
Datum vytvoření 28 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZIPP-S
Slávičie údolie 31
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 432 666 €
Zisk -6 699 €
Kapitál 978 178 €
Vlastní kapitál 908 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 896,812
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,499
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,400
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 32,371
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,371
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,099
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,099
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 849,313
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 849,313
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 896,812
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,781
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,961
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,961
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,039
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,452
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,491
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,699
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 899,422
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 849,667
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 354
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 849,313
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,907
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 56,907
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,907
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -7,352
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,171
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 3,171
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 432,666
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 432,666
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 432,666
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,301
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,620
D. Služby (účtová skupina 51) 436,416
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 265
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,635
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,370
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -104
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,739
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,699
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693568 TIN: 2020340234 DIČ: SK2020340234
 • Sídlo: ZIPP-S, Slávičie údolie 31, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 13.01.2014
  Magdaléna Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 02.10.2014
  Mgr. Veronika Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 07.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Magdaléna Blattnerová 9 960 € (100%) Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 07.01.2015
   14.10.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Magdaléna Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 02.10.2014
   13.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.2014Noví spoločníci:
   Magdaléna Blattnerová Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.1996
   14.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.01.2014
   12.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   11.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava 811 02
   07.04.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
   20.04.2010Nové sidlo:
   Slávičie údolie 31 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.1996
   19.04.2010Zrušené sidlo:
   Mudroňova 77/A Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 34 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 2113/34 Bratislava - Nové Mesto
   03.02.2009Nové sidlo:
   Mudroňova 77/A Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava 811 02
   02.02.2009Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava
   22.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 34 Bratislava 831 01
   07.03.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava
   06.03.2006Zrušeny spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   02.02.2004Noví spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.2004Zrušeny spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   26.08.1998Noví spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   ZIPP-S, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyslových stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   projektovanie stavieb
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 2113/34 Bratislava - Nové Mesto
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01