Vytvořte fakturu

Tractebel Engineering - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název Tractebel Engineering
IČO 35693649
TIN 2020892566
DIČ SK2020892566
Datum vytvoření 27 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tractebel Engineering
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Zisk -1 487 €
Kapitál 148 135 €
Vlastní kapitál 74 465 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255645336
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 71,071
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 71,071
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 70,285
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 64,470
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,487
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 786
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 786
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 786
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,406
C. Služby (účtová skupina 51) 1,405
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,406
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,405
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 87
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -80
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,486
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,487
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016