Vytvořte fakturu

ASIR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASIR
IČO 35693657
TIN 2020355898
DIČ SK2020355898
Datum vytvoření 28 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASIR
Planckova 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 773 €
Zisk -132 786 €
Kapitál 5 605 910 €
Vlastní kapitál 470 381 €
Kontaktní informace
Email fratrikova@alibabacentrum.sk
Telefon(y) 0265411371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,715,189
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,626,824
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,626,824
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,572,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 941,551
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 127,119
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,986,154
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,453
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 163
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 163
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 69,199
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 67,761
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,761
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,438
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 102
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -11
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,912
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,912
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,715,189
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 337,596
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 232,358
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 199
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 199
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -94,114
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,472
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,586
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,786
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,377,593
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 145,917
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 145,917
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 560,612
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,671,064
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 254,360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,360
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,416,351
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 49,773
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 49,773
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,233
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,540
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 154,521
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,056
D. Služby (účtová skupina 51) 18,554
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 98,034
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 98,034
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,524
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104,748
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,623
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,038
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27,855
2. Ostatní náklady (562A) 27,855
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,038
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -132,786
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -132,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015