Vytvořte fakturu

EUROART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2017
Basic information
Obchodní název EUROART
IČO 35693746
TIN 2020823739
Datum vytvoření 27 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROART
Čapkova 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 553 €
Zisk -1 358 €
Kontaktní informace
Email euroart@euroart.sk
Telefon(y) 0918782572
Fax(y) 0484156639
Date of updating data: 13.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 612
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 888
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -276
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 612
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -182
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,463
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,358
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 794
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 794
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 174
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140
Date of updating data: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 553
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 553
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,423
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20
C. Služby (účtová skupina 51) 1,403
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -870
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -870
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -878
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,358
Date of updating data: 13.01.2017