Vytvořte fakturu

EPOCHA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Obchodní název EPOCHA
IČO 35693754
TIN 2020916898
DIČ SK2020916898
Datum vytvoření 20 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPOCHA
Pražská 2/c
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 455 €
Zisk 6 413 €
Kapitál 126 797 €
Vlastní kapitál 41 285 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911937492
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 220,271
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 100,515
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,865
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,033
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 120
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,913
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 229,304
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,789
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,750
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,750
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 337
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,289
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,413
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 177,515
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 155,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,515
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 134
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,133
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,248
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 35,455
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,212
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 243
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,609
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,738
C. Služby (účtová skupina 51) 8,571
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 867
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 275
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,158
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,846
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,903
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,319
XI. Kurzové zisky (663) 3
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,316
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,525
M. Úrokové náklady (562) 928
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 597
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -206
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,640
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,227
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,413
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016