Vytvořte fakturu

EKUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKUS
IČO 35693819
TIN 2020892577
Datum vytvoření 25 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKUS
Žižkova 30/A
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 736 €
Zisk 1 185 €
Kapitál 5 377 €
Vlastní kapitál 5 195 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,069
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,905
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,135
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 770
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 100
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,069
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,380
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,108
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,108
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,185
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,164
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,144
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 520
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 525
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 525
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,736
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,736
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,736
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,216
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,140
D. Služby (účtová skupina 51) 1,457
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,559
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,125
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,288
4. Sociální náklady (527, 528) 146
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,520
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,139
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,441
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 256
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 256
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,185
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4228309.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693819 TIN: 2020892577
 • Sídlo: EKUS, Žižkova 30/A, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anna Opartyová konateľ Žižkova 30/A Bratislava 811 02 25.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Anna Opartyová 6 639 € (100%) Žižkova 30/A Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2005Nové sidlo:
   Žižkova 30/A Bratislava 811 02
   20.12.2005Zrušené sidlo:
   Gelnická 22 Bratislava 831 06
   21.03.2003Nové obchodné meno:
   EKUS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Opartyová Žižkova 30/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Opartyová - konateľ Žižkova 30/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.06.1996
   20.03.2003Zrušené obchodné meno:
   EKUS, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   07.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   EKUS, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej činnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných porad
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07