Vytvořte fakturu

SECURITON Servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.08.2015
Basic information
Obchodní název SECURITON Servis
IČO 35693835
TIN 2020324031
DIČ SK2020324031
Datum vytvoření 26 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITON Servis
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 605 254 €
Zisk -35 059 €
Kapitál 610 408 €
Vlastní kapitál 55 016 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421248202916, +421248202917, +421248202919, +421248202928
Date of updating data: 26.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 560,558
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 118,843
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 118,843
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 118,843
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 419,360
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,815
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,673
4. Zvířata (124) - /195/ 142
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 373,227
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 365,958
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,958
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,268
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,318
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,693
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,355
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,355
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 560,558
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,959
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,675
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,675
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 46,703
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 46,703
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,059
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 540,592
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 70,076
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 9,683
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,843
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 38,550
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 445,922
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 61,059
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,059
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 169,988
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 99,801
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,978
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,096
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,594
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,594
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7
Date of updating data: 26.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,587,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,605,254
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,587,509
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,578
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,627,948
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 98,148
D. Služby (účtová skupina 51) 305,477
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,110,509
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,230,466
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 765,026
4. Sociální náklady (527, 528) 115,017
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,913
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 81,643
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 81,643
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,616
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,694
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,183,884
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,492
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,372
2. Ostatní náklady (562A) 5,372
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,119
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,483
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,177
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,059
Date of updating data: 26.08.2015
Date of updating data: 26.08.2015
 • IČO :35693835 TIN: 2020324031 DIČ: SK2020324031
 • Sídlo: SECURITON Servis, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Rudolf Bárta Tavaríkova osada 3409/A Bratislava 841 02 05.02.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Rudolf Bárta 6 640 € (100%) Tavaríkova osada 3409/A Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby
   prevádzkovanie detektívnej služby
   prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva
   poskytovanie služieb informátora
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   kuriérske služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   skladovanie
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie služby
   reklamné a marketingové služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
   11.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   13.02.2010Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   RNDr. Rudolf Bárta Tavaríkova osada 3409/1A Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Rudolf Bárta Tavaríkova osada 3409/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.02.2007
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.02.2007
   14.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kríž Krajinská 100 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 05.02.2007
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.02.2007
   13.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Bedřich Neumann Muškátová 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.2002
   Peter Tibenský Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.11.2002
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Tibenský Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.11.2002
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kríž Krajinská 100 Bratislava 821 01
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Bedřich Neumann Muškátová 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.2002
   22.07.2002Zrušeny spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava Skončenie funkcie: 16.07.2002
   Ing Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 16.07.2002
   06.02.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   13.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 16.07.2002
   12.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Kollár Nezábudková 18 Bratislava 821 01
   Ing.Mgr. Bedřich Neumann Muškátova 36 Bratislava 821 01
   18.09.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.
   Noví spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   17.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   konzultačná a školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti zariadení a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   11.02.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Kollár Nezábudková 18 Bratislava 821 01
   10.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava
   08.01.1998Noví spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.Mgr. Bedřich Neumann Muškátova 36 Bratislava 821 01
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   SECURITON Team spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1997Noví spoločníci:
   SECURITON Team spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava
   12.05.1997Zrušeny spoločníci:
   SECURITON International spol. s r.o. IČO: 31 342 795 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   SECURITON Servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   konzultačná a školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti zariadení a služieb
   Noví spoločníci:
   SECURITON International spol. s r.o. IČO: 31 342 795 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava Skončenie funkcie: 16.07.2002