Vytvořte fakturu

DAVEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAVEN
IČO 35693886
TIN 2020355887
Datum vytvoření 02 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVEN
Lenardova 14
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 6 494 €
Vlastní kapitál 6 494 €
Kontaktní informace
Email marian.vencel@gmail.com
Telefon(y) 0903436588
Mobile(y) 0903436588
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,494
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,494
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,494
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,014
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 546
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -691
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693886 TIN: 2020355887
 • Sídlo: DAVEN, Lenardova 14, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marián Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01 31.08.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marián Vencel 6 639 € (100%) Lenardova 14 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.09.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   vývoj softvérových prostriedkov a programátorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   grafické práce pomocou výpočtovej techniky
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 zákona č. 455/91 Zb.
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   31.08.2000Noví spoločníci:
   Marián Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01
   30.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01
   16.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť
   výcvik psov
   poradenstvo v oblasti kynologických služieb
   kúpanie, strihanie a úprava srsti psov a mačiek
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností, uvedených v prílohe 1 zákona č. 455/91 Zb.
   grafické práce pomocou výpočtovej techniky
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí
   usporadúvanie výstav
   poskytovanie softwaru
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domác- nosť
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   výcvik psov
   poradenstvo v oblasti kynologických slu- žieb
   kúpanie, strihanie a úprava srsti psov a mačiek
   útulok pre psov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Darnadyová Továrenská 5 Bratislava 811 09
   Ing. Ján Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Darnadyová Továrenská 5 Bratislava 811 09
   02.07.1996Nové obchodné meno:
   DAVEN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností, uvedených v prílohe 1 zákona č. 455/91 Zb.
   grafické práce pomocou výpočtovej techniky
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí
   usporadúvanie výstav
   poskytovanie softwaru
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domác- nosť
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   výcvik psov
   poradenstvo v oblasti kynologických slu- žieb
   kúpanie, strihanie a úprava srsti psov a mačiek
   útulok pre psov
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Darnadyová Továrenská 5 Bratislava 811 09
   Ing. Ján Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Darnadyová Továrenská 5 Bratislava 811 09
   Ing. Ján Vencel Lenardova 14 Bratislava 851 01