Vytvořte fakturu

Lörincz - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Lörincz
IČO 35693894
TIN 2020331566
DIČ SK2020331566
Datum vytvoření 25 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lörincz
Zvolenská 15
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 336 830 €
Zisk 390 883 €
Kapitál 3 189 034 €
Vlastní kapitál 2 820 887 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.loerincz.sk
Telefon(y) +421253419850, +421253419852
Mobile(y) +421903711238, +421903211238, +421910906762, +421911457577
Fax(y) 0253419851
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,430,699
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 703,295
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 703,295
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 400,222
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 303,073
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,717,904
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,316,286
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,640
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,252,646
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 930,991
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 775,259
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 775,259
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 148,410
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,322
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 470,627
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,240
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 439,387
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,500
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,430,699
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,167,770
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,695
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,695
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,762,552
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,762,552
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 390,883
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 262,929
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,752
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,411
12. Odložený daňový závazek (481A) 11,341
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 224,856
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 147,830
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,830
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,412
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,194
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,481
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,939
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,336,830
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 309,814
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,960,459
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 66,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,780,495
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 232,360
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 785,512
D. Služby (účtová skupina 51) 672,344
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 472,947
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 347,425
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 102,114
4. Sociální náklady (527, 528) 23,408
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 329,641
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 233,208
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 233,208
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,483
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 556,335
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,580,057
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,332
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 35
XII. Kurzové zisky (663) 440
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 857
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,443
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,236
2. Ostatní náklady (562A) 1,236
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14,281
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 40,926
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55,111
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 501,224
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 110,341
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 111,419
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,078
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 390,883
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693894 TIN: 2020331566 DIČ: SK2020331566
 • Sídlo: Lörincz, Zvolenská 15, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42 22.11.2000
  Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42 22.11.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Lörincz 3 320 € (50%) Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
  Zuzana Lörinczová 3 320 € (50%) Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   nakladanie s odpadom 57502 - odpadové pneumatiky
   opravy všetkých druhov pneumatík
   renovácia pneumatík
   opravy motorových vozidiel
   28.04.2004Nové predmety činnosti:
   skladovanie a prekladanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností pre prekladanie a skladovanie tovarov okrem prevádzkovania verejných skladov
   prenájom prekladištných zariadení, plôch a prepravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   22.11.2000Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   09.03.2000Nové sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   08.03.2000Zrušené sidlo:
   Stavbárska 44 Bratislava 821 07
   19.07.1999Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadom 57502 - odpadové pneumatiky
   opravy všetkých druhov pneumatík
   renovácia pneumatík
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   Lörincz, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 44 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava