Vytvořte fakturu

FINAGRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINAGRO
IČO 35693932
TIN 2020355964
DIČ SK2020355964
Datum vytvoření 28 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINAGRO
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 309 562 €
Zisk 83 235 €
Kapitál 2 428 438 €
Vlastní kapitál 884 453 €
Kontaktní informace
Email finagro@finagro.sk
Telefon(y) 0253415156, 0905974044
Mobile(y) +421905974044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,275,885
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 345,786
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 122,534
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 74,335
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 48,199
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 223,252
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 223,252
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,871,141
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 200,445
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 200,445
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,062,606
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,009,117
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,009,117
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 608,090
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,265
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 606,825
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 58,958
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 58,958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,275,885
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 528,480
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -114,921
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -114,921
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 553,527
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 553,527
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,235
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,745,918
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 718
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 718
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,712,521
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 342,606
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 342,606
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,362,741
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,652
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,255
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,267
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,179
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,179
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 29,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,487
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,487
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,309,562
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,299,682
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,393
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,487
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,343,771
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 998,749
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,869
D. Služby (účtová skupina 51) 215,562
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 100,227
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,230
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,690
4. Sociální náklady (527, 528) 2,307
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,799
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,627
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,627
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -27,179
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,209
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,895
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 180,322
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 180,040
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 282
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 282
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,016
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 36,519
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,497
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 141,306
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,097
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,862
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,862
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693932 TIN: 2020355964 DIČ: SK2020355964
 • Sídlo: FINAGRO, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Daniel Hornáček, CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 28.06.1996
  Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 09.09.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  FINIMO a.s. 3 320 € (50%) Bratislava 821 05
  ELNATH, a.s. 3 319 € (50%) Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   ELNATH, a.s. Martinská 31 Bratislava 821 05
   02.07.2009Noví spoločníci:
   FINIMO a.s. Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.09.2002
   16.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.09.2002
   15.06.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 824 53
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   09.02.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 824 53
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   20.01.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   19.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok
   MUDr Daniel Hornáček , CSc Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok Skončenie funkcie: 09.09.2002
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 09.09.2002
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok
   MUDr Daniel Hornáček , CSc Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok Skončenie funkcie: 09.09.2002
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA, spol. s r.o., IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   FINAGRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   INFORAMA, spol. s r.o., IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 09.09.2002