Vytvořte fakturu

N.C.N. SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název N.C.N. SLOVAKIA
IČO 35693959
TIN 2020355975
DIČ SK2020355975
Datum vytvoření 27 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.C.N. SLOVAKIA
ul.Svornosti 50
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 491 253 €
Zisk 5 008 €
Kapitál 335 972 €
Vlastní kapitál 20 233 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245643045, 0243636239
Mobile(y) 0905719207
Fax(y) 0245643046
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 314,537
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 159,354
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 159,354
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 146,871
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,483
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 155,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,216
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,216
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 43,838
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,582
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,582
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,256
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 93,005
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,502
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 83,503
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 124
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,537
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,280
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,280
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,262
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 43,894
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,632
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,008
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 288,016
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 288,016
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70,966
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,966
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 213,852
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 761
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,003
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 491,253
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 475,631
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,622
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 484,959
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 259,800
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,542
D. Služby (účtová skupina 51) 153,970
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,815
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,695
4. Sociální náklady (527, 528) 360
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 957
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,771
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,771
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,049
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,294
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,941
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 278
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 270
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 152
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,420
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,412
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,412
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693959 TIN: 2020355975 DIČ: SK2020355975
 • Sídlo: N.C.N. SLOVAKIA, ul.Svornosti 50, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Nagy Seberíniho 21 Bratislava 821 03 24.01.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefan Nagy 6 639 € (100%) Seberíniho 21 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.11.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   16.02.2006Zrušeny spoločníci:
   István Csomor Nagy Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   István Csomor Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Šustekova 29 Bratislava 851 04
   11.02.2005Nové sidlo:
   ul.Svornosti 50 Bratislava 821 06
   10.02.2005Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   24.01.2002Nové obchodné meno:
   N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Štefan Nagy Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   István Csomor Nagy Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   István Csomor Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Šustekova 29 Bratislava 851 04
   23.01.2002Zrušené obchodné meno:
   VIVA ART, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   27.06.1996Nové obchodné meno:
   VIVA ART, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01