Vytvořte fakturu

TeniSta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TeniSta
IČO 35694025
TIN 2020323866
DIČ SK2020323866
Datum vytvoření 01 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TeniSta
Tomášikova 10/F
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 111 572 €
Zisk -10 026 €
Kapitál 24 760 €
Vlastní kapitál 7 057 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905617603, 0905312362
Mobile(y) 0905312362
Fax(y) 0243191086
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,640
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,541
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 852
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 852
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,689
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,857
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 832
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,099
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,640
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,968
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 634
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 634
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -215
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,796
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,011
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,026
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,408
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 44
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 44
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 21,778
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,586
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,191
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,191
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 395
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 200
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 111,057
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 111,572
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 111,057
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,761
D. Služby (účtová skupina 51) 90,038
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,045
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,058
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,330
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,258
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,697
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,704
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,704
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,980
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,696
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,026
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,026
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35694025 TIN: 2020323866 DIČ: SK2020323866
 • Sídlo: TeniSta, Tomášikova 10/F, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 01.07.1996
  Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 01.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dana Stankovičová 3 320 € (50%) Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
  Branislav Stankovič 3 320 € (50%) Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.07.1996
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.07.1996
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   21.03.2006Nové sidlo:
   Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   20.03.2006Zrušené sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   08.03.1999Noví spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   01.07.1996Nové obchodné meno:
   TeniSta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie a prenájom verejných telovýchovných zariadení
   organizovanie tenisových kurzov a turnajov, športových súťaží a exhibícií, kultúrno spoločenských podujatí
   konzultačná, poradenská, metodická a sprostredkovateľská činnosť v športovej oblasti
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava