Vytvořte fakturu

KASI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KASI
IČO 35694335
TIN 2020331577
DIČ SK2020331577
Datum vytvoření 08 Červenec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KASI
Stavbárska 42
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 029 220 €
Zisk 33 216 €
Kapitál 289 056 €
Vlastní kapitál 71 332 €
Kontaktní informace
Email kasi@kasi.sk
webové stránky http://www.kasi.sk
Telefon(y) +421245257673, +421245642611
Mobile(y) +421905877641
Fax(y) 0245642612
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 394,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 151,251
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 65,432
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,099
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 34,333
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 85,819
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 85,819
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 241,455
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 128,045
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,725
3. Výrobky (123) - /194/ 852
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,468
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 96,398
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 95,997
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,038
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,959
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 401
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,012
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,545
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,467
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,783
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,783
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 394,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,368
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,386
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,300
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,300
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 83,434
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 83,434
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,032
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,032
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,216
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,121
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,560
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 7,544
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 158,660
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 56,605
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,605
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,389
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,922
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,866
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,674
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,204
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,396
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,297
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,099
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,029,206
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,029,220
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 930,672
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 21,717
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 76,817
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -401
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 415
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 973,081
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 599,323
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,298
D. Služby (účtová skupina 51) 109,668
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 177,598
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 127,569
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,639
4. Sociální náklady (527, 528) 5,390
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,928
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,027
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,027
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,294
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,945
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,139
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,516
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,770
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 5,691
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 77
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,131
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,463
2. Ostatní náklady (562A) 1,463
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,787
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,881
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,361
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,778
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,562
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,562
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,216
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35694335 TIN: 2020331577 DIČ: SK2020331577
 • Sídlo: KASI, Stavbárska 42, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červenec 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.03.2011Nové obchodné meno:
   KASI a.s.
   Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   prenájom hnuteľných vecí
   07.03.2011Zrušené obchodné meno:
   KASI - servis, šport, a. s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a potlač výrobkov z textilu
   18.02.2011Nové obchodné meno:
   KASI - servis, šport, a. s.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 42 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   výroba a potlač výrobkov z textilu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rudolf Jančovič, st. - predseda 403 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 18.02.2011
   Rudolf Jančovič, ml. - podpredseda Košická 45 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.02.2011