Vytvořte fakturu

A. CENTRUM PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A. CENTRUM PLUS
IČO 35694351
TIN 2020871237
Datum vytvoření 08 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A. CENTRUM PLUS
Dúhová 16
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 218 €
Zisk 524 €
Kapitál 2 319 €
Vlastní kapitál 260 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 970
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 670
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 970
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 784
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,379
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 524
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 186
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 186
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,353
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,218
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,282
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 9,936
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,020
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 19,962
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,727
C. Služby (účtová skupina 51) 6,368
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,494
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,198
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,161
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 194
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 194
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,004
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 524
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4269548.tif
Date of updating data: 25.06.2015