Vytvořte fakturu

BELUX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BELUX
IČO 35694483
TIN 2020348704
DIČ SK2020348704
Datum vytvoření 12 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELUX
Ílova 10
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 108 029 €
Zisk 14 590 €
Kapitál 570 973 €
Vlastní kapitál 403 033 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263812436, +421263820163, +421263820481, +421220909641
Mobile(y) +421903277204, +421903460240, +421903559908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 541,716
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 342,063
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 334,096
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 79,496
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 150,887
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 103,713
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,967
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 7,967
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 191,724
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 374
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 374
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 170,226
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 162,321
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162,321
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,124
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,124
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,929
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 7,929
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 541,716
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,623
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,279
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 353,426
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 353,426
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,590
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,093
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,328
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,328
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 102,632
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,114
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,114
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,648
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,736
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,134
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,892
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,892
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,241
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,107,987
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,108,029
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,107,987
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,084,542
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,707
D. Služby (účtová skupina 51) 847,726
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 119,285
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 88,122
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,160
4. Sociální náklady (527, 528) 3,003
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,995
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,829
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,487
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,554
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,361
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 225
2. Ostatní náklady (562A) 225
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,136
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,358
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,129
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,539
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,539
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,590
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35694483 TIN: 2020348704 DIČ: SK2020348704
 • Sídlo: BELUX, Ílova 10, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07 12.07.1996
  Juraj Hollý Rovná 2041/16 Stupava 900 31 18.01.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Bernard Hollý 9 295 € (70%) Ílova 10 Bratislava 841 07
  Juraj Hollý 3 983 € (30%) Rovná 2041/16 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2011Noví spoločníci:
   Juraj Hollý Rovná 2041/16 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hollý Rovná 2041/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.01.2011
   21.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   20.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   03.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   02.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   12.07.1996Nové obchodné meno:
   BELUX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ílova 10 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie elektrických zariadení
   poradensko-konzultačná činnosť v odbore svetelná technika
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výkopové zemné práce
   búracie práce
   upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07