Vytvořte fakturu

SCHUMANN & BERTHOLD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SCHUMANN & BERTHOLD
IČO 35694491
TIN 2020904435
DIČ SK2020904435
Datum vytvoření 16 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHUMANN & BERTHOLD
Viničná 685/4
84110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 987 €
Zisk -849 €
Kapitál 33 544 €
Vlastní kapitál 32 413 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421902602665
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 33,760
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,760
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,940
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,940
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,820
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,071
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 749
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,760
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,564
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -781
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,277
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,058
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -849
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,196
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,196
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 633
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 340
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,987
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,264
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,723
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,843
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,074
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,105
D. Služby (účtová skupina 51) 10,655
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 144
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 153
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 33
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 111
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -849
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015