Vytvořte fakturu

RADELA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RADELA
IČO 35694530
TIN 2020340421
DIČ SK2020340421
Datum vytvoření 17 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RADELA
Gorkého 6
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 711 685 €
Zisk 26 026 €
Kapitál 383 859 €
Vlastní kapitál 157 998 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253418114
Fax(y) 0253418215
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 223,535
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 154,159
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 154,159
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 138,644
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,800
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,715
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,015
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 199
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,190
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,190
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,626
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,104
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,522
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,361
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223,535
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,794
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,465
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,026
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 180,741
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57,960
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 50,425
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,535
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 110,277
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,003
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,003
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,971
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,303
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 686,774
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 711,685
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 60
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 686,714
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,911
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 671,917
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,521
D. Služby (účtová skupina 51) 237,578
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 370,764
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 303,366
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,490
4. Sociální náklady (527, 528) 7,908
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 652
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,745
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,745
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 24,911
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,746
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,768
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 442,675
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,343
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,666
2. Ostatní náklady (562A) 2,666
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,677
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,333
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,435
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,409
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,409
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,026
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35694530 TIN: 2020340421 DIČ: SK2020340421
 • Sídlo: RADELA, Gorkého 6, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava 17.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Matej Smieško 6 639 € (100%) Gorkého 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Hečkova 10 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava Skončenie funkcie: 22.09.2003
   01.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Hečkova 10 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   31.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   30.05.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   organizovanie vzdelávacích podujatí a výs- tav
   vydavateľská činnosť
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava Skončenie funkcie: 22.09.2003
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1997Nové sidlo:
   Gorkého 6 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   16.01.1997Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01
   17.07.1996Nové obchodné meno:
   RADELA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01