Vytvořte fakturu

SIRECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Obchodní název SIRECO
IČO 35694548
TIN 2020348726
DIČ SK2020348726
Datum vytvoření 17 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIRECO
Žatevná 12
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 222 948 €
Zisk 9 584 €
Kapitál 266 172 €
Vlastní kapitál 155 933 €
Kontaktní informace
Email sireco@sireco.sk
webové stránky http://www.sireco.sk
Telefon(y) +421269309411
Fax(y) 0269309412
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 178,078
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,918
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,918
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 175,160
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 158,441
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 58,814
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,813
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,478
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 336,519
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 160,854
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,400
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,400
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,340
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,059
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 61,471
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,584
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 175,665
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,517
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 167,188
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,549
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 558
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,283
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,798
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,085
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,875
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 222,948
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,286
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 220,517
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,145
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 210,039
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,970
C. Služby (účtová skupina 51) 194,007
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,754
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 802
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,955
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,551
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,909
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,826
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,365
M. Úrokové náklady (562) 1,851
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 514
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,365
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,544
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,584
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016