Vytvořte fakturu

DUO REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUO REAL
IČO 35694645
TIN 2020310303
DIČ SK2020310303
Datum vytvoření 18 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUO REAL
Špitálska 9
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 323 €
Zisk -10 285 €
Kapitál 5 184 €
Vlastní kapitál -27 526 €
Kontaktní informace
Email duoreal@nextra.sk
webové stránky http://www.duoreal.sk
Telefon(y) +421252922577, +421252922958, +421252922584, +421252922590
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 775
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 775
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 775
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,775
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 838
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,937
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,550
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,811
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -35,161
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,285
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,361
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 128
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 42,233
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 200
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,111
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,323
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,009
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 314
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,458
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,145
C. Služby (účtová skupina 51) 5,634
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,654
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 638
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 387
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,135
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,770
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,190
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,190
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,325
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35694645 TIN: 2020310303 DIČ: SK2020310303
 • Sídlo: DUO REAL, Špitálska 9, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava 841 03 18.07.1996
  Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08 03.10.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Vladimír Lichvár 3 319 € (50%) Heyrovského 8 Bratislava 841 03
  Ing. Helena Lichvárová 3 319 € (50%) Špitálska 9 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 08
   03.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   02.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 09
   18.07.1996Nové obchodné meno:
   DUO REAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava 841 03
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 09