Vytvořte fakturu

Wüstenrot Reality - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název Wüstenrot Reality
IČO 35694653
TIN 2020348616
DIČ SK2020348616
Datum vytvoření 18 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wüstenrot Reality
Karadžičova 17
82522
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 944 218 €
Zisk -18 357 €
Kapitál 13 959 856 €
Vlastní kapitál 7 426 641 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257889209
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,302,999
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,688,915
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,688,915
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,838,705
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,812,628
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,557
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,975
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 50
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,084
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,100
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,100
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,100
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 80,792
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,474
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,407
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,067
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,318
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 527,192
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 527,192
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,302,999
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,353,849
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,103,632
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,103,632
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,954,469
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 82,468
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,468
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 445,099
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 445,099
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -213,462
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -213,462
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,357
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,949,150
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,701,735
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 38,314
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 38,314
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 5,663,421
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 215,415
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 53,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,655
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 146,277
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,483
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,000
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 32,000
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 942,899
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 944,218
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 942,899
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,319
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,259
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,655
D. Služby (účtová skupina 51) 95,319
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 489,883
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 489,883
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,336
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 317,959
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 837,925
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,272
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,272
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,272
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 334,461
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 334,198
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 334,198
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 263
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -333,189
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,230
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,127
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,127
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,357
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017