Vytvořte fakturu

SK INVEST SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název SK INVEST SLOVAKIA
IČO 35694785
TIN 2020860842
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SK INVEST SLOVAKIA
Panenská 24
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 305 384 €
Zisk -577 772 €
Kapitál 873 670 €
Vlastní kapitál -902 015 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0556809228
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,479,787
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -941,854
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,585
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -969,439
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577,772
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,479,844
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 890
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 890
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,478,954
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 400,667
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,667
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,544
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,068,743
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 305,384
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305,384
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 873,520
D. Služby (účtová skupina 51) 3
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 545,324
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328,193
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -568,136
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -568,228
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,544
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,544
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -577,772
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016