Vytvořte fakturu

Johann Kotányi - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název Johann Kotányi
IČO 35694963
TIN 2020311590
DIČ SK2020311590
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Johann Kotányi
Dunajská 32
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 249 012 €
Zisk 51 966 €
Kapitál 1 012 944 €
Vlastní kapitál 372 136 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252922738, +421252922737, +421252638314, +421252922739, +421252922740, +421252638315
Fax(y) 0252922738
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,070,439
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 49,297
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,297
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,297
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,011,726
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 310,679
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,090
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 301,589
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,054
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,209
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,209
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 10,845
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 528,731
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 526,844
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,844
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,887
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 159,262
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 523
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 158,739
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,416
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,416
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,070,439
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 396,336
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 234,830
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 234,830
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,966
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 674,103
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 618,131
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 530,212
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,212
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,736
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,968
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,380
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 835
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 55,972
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,634
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50,338
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,243,703
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,249,012
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,243,703
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,619
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,690
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,175,518
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,229,681
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,503
D. Služby (účtová skupina 51) 665,352
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,461
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 135,387
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,509
4. Sociální náklady (527, 528) 4,565
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 597
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,836
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,836
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 448
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,640
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,494
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 292,167
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,005
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 453
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 552
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -983
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,511
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,545
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 19,729
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 816
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,966
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :35694963 TIN: 2020311590 DIČ: SK2020311590
 • Sídlo: Johann Kotányi, Dunajská 32, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jan Růžanský Jahodová 697 Jesenice, Horní Jirčany 252 42 Česká republika 07.03.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kotanyi GmbH 99 582 € (100%)
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Jan Růžanský Jahodová 697 Jesenice, Horní Jirčany 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 07.03.2016
   06.03.2015Nové obchodné meno:
   Johann Kotányi s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 32 Bratislava 811 08
   14.07.2003Noví spoločníci:
   Kotanyi GmbH
   22.07.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s potravinami, korením a čajom
   maloobchod s potravinami, korením a čajom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ