Vytvořte fakturu

MARIMEX SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARIMEX SK
IČO 35694980
TIN 2020340454
DIČ SK2020340454
Datum vytvoření 23 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARIMEX SK
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 699 831 €
Zisk -34 950 €
Kapitál 894 960 €
Vlastní kapitál -23 075 €
Kontaktní informace
Email info@marimex.sk
Telefon(y) 0244453002, 0244637001, 0244637003, 0244881039, 0244453001, 0233004194
Fax(y) 0244453002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 546,456
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,337
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,337
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,337
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,292
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 441,584
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 160
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,806
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 435,618
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 887
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 887
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 62,031
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 60,213
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,213
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,568
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 250
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,790
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 959
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,831
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,827
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 383
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,173
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7,271
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 546,456
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -58,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 199
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -127,257
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,741
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -137,998
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,950
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 601,184
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,294
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,245
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,049
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 587,163
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 552,749
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 552,749
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,545
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,409
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,178
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,282
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,727
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,727
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,297
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,297
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,691,974
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,699,831
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,686,853
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,121
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,857
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,726,412
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,984,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,870
D. Služby (účtová skupina 51) 304,954
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 322,021
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 234,399
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 79,456
4. Sociální náklady (527, 528) 8,166
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,564
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,564
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 388
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,436
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,581
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 365,248
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,500
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 510
2. Ostatní náklady (562A) 510
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,944
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,481
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,062
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35694980 TIN: 2020340454 DIČ: SK2020340454
 • Sídlo: MARIMEX SK, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marek Kracík Janovická 747/6 Praha 4 - Kunratice 148 00 Česká republika 14.12.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MARIMEX CZ, s.r.o. 100 000 € (100%) Praha - Libuš 142 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.04.2005Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Rádiova 49 Bratislava 821 04
   18.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Kracík Janovická 747/6 Praha 4 - Kunratice 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.12.2004
   17.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava 841 01
   08.07.2004Noví spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   07.07.2004Zrušeny spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   31.10.2001Noví spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   30.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   10.10.2000Nové sidlo:
   Rádiova 49 Bratislava 821 04
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Smrečianska 5 Bratislava 811 05
   29.01.1999Nové sidlo:
   Smrečianska 5 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž a servis bazénov, sáun, vírivých vaní a príslušenstva okrem zásahu do elektro častí
   poradenské služby pri montáži bazénov, sáun, vírivých vaní a príslušenstva
   opravy elektrických zariadení a elektroinštalácia
   Noví spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   20.03.1997Nové sidlo:
   Ružova dolina 17 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava 841 01
   19.03.1997Zrušené sidlo:
   Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   MARIMEX SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02