Vytvořte fakturu

MONTCHEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MONTCHEM
IČO 35695099
TIN 2020324075
DIČ SK2020324075
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTCHEM
Púpavová 37
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 676 €
Zisk -10 952 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,315
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,500
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,315
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -69,719
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -65,406
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,952
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,034
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 394
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 71,540
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 848
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,563
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,676
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,676
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,762
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,070
C. Služby (účtová skupina 51) 941
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,653
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,086
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,011
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 233
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 233
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 139
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 139
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 94
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,992
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,952
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695099 TIN: 2020324075 DIČ: SK2020324075
 • Sídlo: MONTCHEM, Púpavová 37, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava 22.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dragan Ivovič 6 639 € (100%) dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.11.2003Nové sidlo:
   Púpavová 37 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1996
   20.11.2003Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   12.02.1998Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   11.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   MONTCHEM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava