Vytvořte fakturu

Pilot Club - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pilot Club
IČO 35695111
TIN 2020310446
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pilot Club
Letisko
90050
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 896 €
Zisk 6 591 €
Kapitál 25 296 €
Vlastní kapitál -154 446 €
Kontaktní informace
Email pilotclub@pilotclub.sk
Telefon(y) 0245901858, 0905601312
Fax(y) 0245901873
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,401
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,149
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 352
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 352
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,797
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,433
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,364
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 252
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 252
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,401
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -147,854
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 459
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 459
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -161,543
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,802
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -175,345
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,591
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,255
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 172,255
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 439
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 439
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,983
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 38,896
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,896
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,351
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,545
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,395
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,153
D. Služby (účtová skupina 51) 27,854
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 864
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 524
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,501
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,889
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 126
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 126
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 126
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 556
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 556
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -430
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,071
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,591
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262940.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695111 TIN: 2020310446
 • Sídlo: Pilot Club, Letisko, 90050, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Chromek Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50 22.07.1996
  RNDr. Branislav Kvasnica, CSc. Krížna 5 Bratislava 811 05 17.01.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Chromek 3 319 € (50%) Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50
  RNDr. Branislav Kvasnica 3 319 € (50%) Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.03.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť v oblasti civilného letectva- "prevádzkovanie letísk"
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Branislav Kvasnica , CSc. Krížna 5 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   10.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   08.09.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chromek Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek Kráľová pri Senci 270 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 22.07.1996
   07.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.07.1996
   11.03.2004Nové sidlo:
   Letisko Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.07.1996
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Krížna 5 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava
   26.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Anna Kvasnicová nábr.arm.gen. Ľ. Svobodu 20 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   14.01.1999Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti civilného letectva-"výcvik pilotov-LETECKÁ ŠKOLA"
   Noví spoločníci:
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   montáž a oprava športových a strojných zariadení
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   Pilot Club s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 5 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom automobilov a lietadiel
   prenájom športových potrieb
   poskytovanie lektorských a konzultačných služieb v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Chromek K. Rašu 9 Bratislava 841 01
   RNDr. Branislav Kvasnica Krížna 5 Bratislava 811 07