Vytvořte fakturu

BROX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BROX
IČO 35695137
TIN 2020310380
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BROX
Belehradská 10
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 962 €
Zisk 1 415 €
Kapitál 4 956 €
Vlastní kapitál 4 748 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,770
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,703
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,035
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,770
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,163
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,222
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,415
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 607
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 204
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 403
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 403
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,962
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,962
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 148
C. Služby (účtová skupina 51) 148
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,814
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,814
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,814
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 399
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,415
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267419.tif
Date of updating data: 25.06.2015