Vytvořte fakturu

ROZVAHA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROZVAHA
IČO 35695161
TIN 2020340410
DIČ SK2020340410
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROZVAHA
Cintorínska 21
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 274 €
Zisk 4 336 €
Kapitál 56 710 €
Vlastní kapitál 26 218 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252491326
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 63,576
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,365
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,365
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,365
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,072
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,567
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,567
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,567
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,505
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,419
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 86
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,139
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,139
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,576
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,322
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 17,184
2. Ostatní fondy (427, 42X) 17,184
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,499
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,499
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,336
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,202
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 276
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 168
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 108
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 12,494
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,110
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 644
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 644
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,540
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,910
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,980
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,392
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 787
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 787
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,535
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 52
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 98,274
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,274
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 98,274
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,913
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,426
D. Služby (účtová skupina 51) 12,812
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 60,534
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 42,248
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,618
4. Sociální náklady (527, 528) 3,668
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 865
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,722
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,722
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 554
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,361
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,036
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,545
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,769
2. Ostatní náklady (562A) 1,769
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 776
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,545
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,816
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,336
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695161 TIN: 2020340410 DIČ: SK2020340410
 • Sídlo: ROZVAHA, Cintorínska 21, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05 22.07.1996
  Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 16.08.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Janošovský 3 319 € (50%) Karpatská 2 Bratislava 811 05
  Ing. Iveta Janošovská 3 319 € (50%) Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.07.2009Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   21.07.2009Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   16.08.2006Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Janošovská Staré Grunty 228 Bratislava 841 04
   15.08.2006Zrušené sidlo:
   Nábr.gen. L.Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   08.04.1999Nové sidlo:
   Nábr.gen. L.Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   ROZVAHA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba cementového tovaru
   murárstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselných, spotrebných a potravinárskych výrobkov a tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľské činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Janošovský Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Ing. Iveta Janošovská Cyprichova 92 Bratislava 831 01