Vytvořte fakturu

METEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název METEK
IČO 35695218
TIN 2020324042
DIČ SK2020324042
Datum vytvoření 23 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METEK
Družicová 2
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 152 397 €
Zisk 25 811 €
Kapitál 119 762 €
Vlastní kapitál 111 953 €
Kontaktní informace
Email metek@nextra.sk
Telefon(y) 0315505763, 0905342726
Mobile(y) 0905342726
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 100,941
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,330
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,051
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,051
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,429
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,841
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,841
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,588
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,850
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 800
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 75,050
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 611
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 611
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,941
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,371
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,352
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,352
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 55,569
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 55,569
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,570
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 610
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 610
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,960
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,095
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,095
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,328
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,578
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,559
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 47
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 149,026
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 152,397
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,022
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 145,004
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,340
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,213
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,501
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,022
D. Služby (účtová skupina 51) 25,702
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 57,135
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,152
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,983
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 305
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,507
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,507
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,184
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115,801
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,642
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,642
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,636
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,548
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,737
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,737
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695218 TIN: 2020324042 DIČ: SK2020324042
 • Sídlo: METEK, Družicová 2, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01 06.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ivan Baršovský 6 640 € (100%) Rumančekova 34 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Franz Sikula Gmoos 1 Stegersbach 1 7551 Rakúska republika
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   Franz Sikula Gmoos 1 Stegersbach 1 7551 Rakúska republika
   10.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   28.12.1998Noví spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   27.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Baršovský Rumančekova 34 Bratislava 821 01
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   METEK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družicová 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   veľkoobchodná činnosť a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava
   Gregor Gross Arnogasse 9 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Baršovská Družicová 2 Bratislava