Vytvořte fakturu

Klimon - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Obchodní název Klimon
IČO 35695234
TIN 2020310391
DIČ SK2020310391
Datum vytvoření 23 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Klimon
Majdán 612
91903
Horné Orešany
Financial information
Prodej a příjem 149 174 €
Zisk -15 273 €
Kapitál 151 237 €
Vlastní kapitál 60 904 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244871807, 0244881344, 0905539493
Mobile(y) 0905539493
Fax(y) 0244646231
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 65,987
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 65,987
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,737
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,601
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 45,633
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,930
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 124,588
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,218
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 830
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,140
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,882
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,273
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 113,370
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,227
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 108,347
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,011
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,690
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,156
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,490
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 902
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,894
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 149,174
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,408
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 145,766
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 160,386
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,840
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,898
C. Služby (účtová skupina 51) 11,457
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 112,941
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 929
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,172
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,212
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,979
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,102
M. Úrokové náklady (562) 1,487
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,614
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,101
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,313
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,273
Date of updating data: 03.08.2016
Date of updating data: 03.08.2016
 • IČO :35695234 TIN: 2020310391 DIČ: SK2020310391
 • Sídlo: Klimon, Majdán 612, 91903, Horné Orešany
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04 23.07.1996
  Ing. Viera Klimonová Pražská 5 Bratislava 811 04 23.07.1996
  Alexander Klimon Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 01.05.2016
  Veronika Klimonová Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 01.05.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Klimon 2 214 € (33.3%) Bratislava 811 04
  Ing. Viera Klimonová 2 214 € (33.3%) Bratislava 811 04
  Alexander Klimon 1 106 € (16.7%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  Veronika Klimonová 1 106 € (16.7%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.08.2016Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   Veronika Klimonová Pražská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 01.05.2016
   Veronika Klimonová Pražská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 01.05.2016
   30.01.2016Nové predmety činnosti:
   Výroba bižutérie a suvenírov
   Keramická výroba
   Výroba hračiek a hier
   Výroba sviečok
   04.03.2015Nové sidlo:
   Majdán 612 Horné Orešany 919 03
   25.11.2005Nové predmety činnosti:
   povrchová úprava kovov práškovými farbami
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.07.1996
   Ing. Viera Klimonová Pražská 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.07.1996
   13.04.2000Nové predmety činnosti:
   montáž športových potrieb
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   Ing. Viera Klimonová Pražská 5 Bratislava 811 04
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   Klimon, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia