Vytvořte fakturu

VALDEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VALDEK
IČO 35695251
TIN 2020348671
DIČ SK2020348671
Datum vytvoření 23 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALDEK
Michalská 9
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 635 207 €
Zisk -18 006 €
Kapitál 8 219 €
Vlastní kapitál 8 180 €
Kontaktní informace
Email valdek92@gmail.com
Telefon(y) 0903702438
Mobile(y) 0903702438
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 641,848
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 635,207
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,641
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 641,848
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,366
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,006
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 653,214
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 653,172
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 650,292
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 635,207
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 633,393
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,814
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 650,317
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21
C. Služby (účtová skupina 51) 650,292
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,110
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,106
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -16
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,126
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015