Vytvořte fakturu

HYDROINVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HYDROINVEST
IČO 35695323
TIN 2020356052
DIČ SK2020356052
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROINVEST
Smolenická 2
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 835 €
Zisk 18 €
Kapitál 59 225 €
Vlastní kapitál 31 698 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259324416
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,330
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,956
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,027
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,027
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,027
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,929
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,762
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,167
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,374
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 20,350
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,330
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,716
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,158
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,158
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,901
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,901
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,614
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,066
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,066
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,548
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 350
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,511
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,005
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,182
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,835
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,835
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,835
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,635
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 326
D. Služby (účtová skupina 51) 6,565
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,408
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,144
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,146
4. Sociální náklady (527, 528) 118
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,336
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,200
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,944
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 1
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -222
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 978
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015