Vytvořte fakturu

ANGE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANGE
IČO 35695331
TIN 2020310325
DIČ SK2020310325
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANGE
Malokarpatské nám. 2
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 835 220 €
Zisk 17 751 €
Kapitál 119 627 €
Vlastní kapitál 15 515 €
Kontaktní informace
Email angelika.semancikova@gmail.com
Telefon(y) 0264789835
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 141,781
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 913
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 913
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 913
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,117
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42,779
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,779
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 86,553
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 62,564
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,564
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,964
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,785
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,841
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,944
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 751
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 751
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 141,781
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,054
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,751
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,727
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,277
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 112,749
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 104,133
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,133
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,447
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,725
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,444
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,701
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,701
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 817,575
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 835,220
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 817,575
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,645
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 808,988
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 686,187
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,928
D. Služby (účtová skupina 51) 9,700
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,996
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,747
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,716
4. Sociální náklady (527, 528) 3,533
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 407
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 407
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,232
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 119,760
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,379
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,379
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,379
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,853
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,102
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,102
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,751
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695331 TIN: 2020310325 DIČ: SK2020310325
 • Sídlo: ANGE, Malokarpatské nám. 2, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 29.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Anna Kurilcová 3 319 € (50%) Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
  Angelika Semančíková 3 319 € (50%) Karadžičova 6 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.04.2000Nové sidlo:
   Malokarpatské nám. 2 Bratislava 841 03
   06.04.2000Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   29.05.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v obore lekárenstvo
   29.07.1996Nové obchodné meno:
   ANGE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Angelika Semančíková Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Anna Kurilcová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05