Vytvořte fakturu

Ochranná služba - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ochranná služba
IČO 35695340
TIN 2020310314
DIČ SK2020310314
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ochranná služba
Ferienčíková 14
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 458 929 €
Zisk -3 851 €
Kapitál 223 370 €
Vlastní kapitál 14 039 €
Kontaktní informace
Email os@os-security.sk
Telefon(y) 0254793237, 0254793238
Fax(y) 0252492839
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 319,170
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 65,303
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,421
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,421
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,882
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,882
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,045
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 425
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 425
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 12,148
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 12,148
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,148
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 112,902
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 91,250
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,250
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,258
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 394
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 127,570
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 750
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 126,820
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 822
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 822
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 319,170
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,220
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,897
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,615
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,512
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,851
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 317,950
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,899
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 30,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -29,539
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 29,438
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 279,313
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 199,045
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,045
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,493
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,975
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,637
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,080
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,083
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,738
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,738
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,458,929
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 661
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,425,778
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,490
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,456,652
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,230
D. Služby (účtová skupina 51) 731,187
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 585,363
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 420,402
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 144,660
4. Sociální náklady (527, 528) 20,301
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,348
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,347
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,347
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,842
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,335
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,277
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 628,022
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,033
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,033
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,033
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,805
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,000
2. Ostatní náklady (562A) 3,000
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,801
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,772
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 505
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,356
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,356
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695340 TIN: 2020310314 DIČ: SK2020310314
 • Sídlo: Ochranná služba, Ferienčíková 14, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava 28.11.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Richard Wölfl 3 320 € (50%) Beniakova 1 Bratislava
  Milan Wölfl 3 320 € (50%) Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.01.2012Nové predmety činnosti:
   detektívne služby
   odborná príprava a poradenstvo
   12.01.2011Nové predmety činnosti:
   strážna služba
   11.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   02.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   03.12.2008Nové sidlo:
   Ferienčíková 14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Milan Wölfl Segnáre 1553/54 Bratislava 841 03
   02.12.2008Zrušené sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   07.06.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   06.06.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   30.06.2004Nové sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 01
   29.06.2004Zrušené sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 03
   28.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   27.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava Skončenie funkcie: 20.11.2002
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   11.09.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   11.08.1999Nové sidlo:
   Černicová 25 Bratislava 831 03
   10.08.1999Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 14 Bratislava 821 02
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava Skončenie funkcie: 20.11.2002
   Ing. Richard Wölfl Beniakova 1 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   strážna služba - zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Sako Hanulova 11 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   29.07.1996Nové obchodné meno:
   Ochranná služba s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 14 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   strážna služba - zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubička Poľná 21 Bratislava
   Ing. Jozef Modrovich Západný rad 23 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Sako Hanulova 11 Bratislava
   Milan Wölfl Púpavová 28 Bratislava