Vytvořte fakturu

REMY COINTREAU SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Obchodní název REMY COINTREAU SLOVAKIA
IČO 35695366
TIN 2020310413
DIČ SK2020310413
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMY COINTREAU SLOVAKIA
Košická 56
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 038 556 €
Zisk 578 280 €
Kapitál 3 078 385 €
Vlastní kapitál 1 038 981 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255648711
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,448,746
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,985
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,144
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,144
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,841
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,371,666
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 780,350
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 780,350
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 89,989
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 89,989
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,900,840
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,897,236
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,541
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,809,695
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 413
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,191
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 600,487
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,217
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 598,270
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 66,095
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,825
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 60,270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,448,746
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,089,060
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,087,101
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,087,101
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 53,742
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 53,742
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 369,937
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 369,937
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 578,280
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,359,686
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,195
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,195
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,014,110
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,339,831
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,055,373
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284,458
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,074
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,542
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 646,663
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 343,381
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,843
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 334,538
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,035,557
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,038,556
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,834,091
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,201,466
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,999
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,254,677
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,567,482
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 354,907
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -7,389
D. Služby (účtová skupina 51) 2,869,003
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 390,409
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 280,947
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 105,852
4. Sociální náklady (527, 528) 3,610
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 115
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,610
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,610
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,576
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,964
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 783,879
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,251,554
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 49
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 47
XII. Kurzové zisky (663) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,503
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,501
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,454
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 782,425
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 204,145
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 241,308
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -37,163
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 578,280
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016
 • IČO :35695366 TIN: 2020310413 DIČ: SK2020310413
 • Sídlo: REMY COINTREAU SLOVAKIA, Košická 56, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jiří Štětina Nad Havlem 151/8 Praha IV - Krč 140 00 Česká republika 07.04.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  REMY COINTREAU SERVICES 1 087 101 € (100%) Cognac 161 00 Francúzsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Jiří Štětina Nad Havlem 151/8 Praha IV - Krč 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.04.2009
   23.04.2009Nové obchodné meno:
   REMY COINTREAU SLOVAKIA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   REMY COINTREAU SERVICES rue Joseph Pataa Cognac 161 00 Francúzsko
   29.07.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná činnosť
   výskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ