Vytvořte fakturu

VIA BONA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIA BONA
IČO 35695498
TIN 2020323998
DIČ SK2020323998
Datum vytvoření 31 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIA BONA
Pod dublami 3
90091
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 668 €
Zisk 5 262 €
Kapitál 126 346 €
Vlastní kapitál 38 273 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336477563
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 120,660
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 100,493
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 100,493
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 88,299
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,005
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,918
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,774
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,774
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 144
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,087
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 396
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,691
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 162
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 162
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,660
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,535
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,759
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,759
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,262
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,125
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,650
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,650
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,475
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,020
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,020
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,525
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,330
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 687
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,129
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,910
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 60,668
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,910
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,758
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,813
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,988
D. Služby (účtová skupina 51) 10,818
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 29,487
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,502
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,816
4. Sociální náklady (527, 528) 1,169
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,735
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,442
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,442
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 343
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,855
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,104
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,019
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,900
2. Ostatní náklady (562A) 1,900
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 119
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,018
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,837
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,575
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,575
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,262
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695498 TIN: 2020323998 DIČ: SK2020323998
 • Sídlo: VIA BONA, Pod dublami 3, 90091, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava 841 07 17.01.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Križáni 33 194 € (100%) Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2006Nové predmety činnosti:
   konštrukcia a výroba foriem, nástrojov a nástrojárskych dielov a ich predaj
   výroba výliskov z plastov a ich predaj
   poradenstvo v oblasti konštrukcie a výroby foriem, nástrojov, nástrojárskych výrobkov a výrobkov z plastov
   07.07.2005Nové obchodné meno:
   VIA BONA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod dublami 3 Limbach 900 91
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 17.01.2003
   06.07.2005Zrušené obchodné meno:
   TAKO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   17.01.2003Nové sidlo:
   Jána Smreka 12 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Križáni Jána Smreka 12 Bratislava
   16.01.2003Zrušené sidlo:
   Trebišovská 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava Skončenie funkcie: 09.09.2002
   25.04.2002Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   24.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Ljubov Zabrodska Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Grösslingova 63 Bratislava - Staré Mesto
   30.04.2001Noví spoločníci:
   Ljubov Zabrodska Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Grösslingova 63 Bratislava - Staré Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   13.11.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   balenie rôznych druhov tovaru do maloobchodných balení
   03.07.2000Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ljubov Ivanovna Sljusareva Prospekt Kirova 14/16 Saratov Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 40 Bratislava
   02.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.10.1999Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   TAKO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trebišovská 9 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Hotová Trebišovská 148/9 Bratislava Skončenie funkcie: 09.09.2002