Vytvořte fakturu

STUDIO ARP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STUDIO ARP
IČO 35695501
TIN 2020904490
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIO ARP
Somolického 1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 688 €
Zisk 1 663 €
Kapitál 4 857 €
Vlastní kapitál 3 238 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903688119
Mobile(y) +421903688119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,290
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,656
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,656
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,656
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,634
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,634
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,409
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 225
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,290
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,902
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,061
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,061
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,663
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 388
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 388
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -100
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -100
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,688
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,688
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,688
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,375
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,728
D. Služby (účtová skupina 51) 13,551
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,313
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,409
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 49
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 112
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,152
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 489
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 489
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,663
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4292078.tif
Date of updating data: 25.06.2015