Vytvořte fakturu

RODACAR Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RODACAR Slovakia
IČO 35695684
TIN 2020871358
DIČ SK2020871358
Datum vytvoření 31 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RODACAR Slovakia
Korytnická 8
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 222 622 €
Zisk 2 401 €
Kapitál 186 250 €
Vlastní kapitál 18 756 €
Kontaktní informace
Email rodacar@rodacar.sk
Telefon(y) 0244457456, 0244637741, 0905605880
Mobile(y) 0905605880, 0948776272
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 130,256
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,346
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,346
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,346
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,538
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,666
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,666
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,121
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 46,121
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,121
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,751
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,174
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,577
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,372
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,372
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,256
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,157
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,453
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,453
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,401
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,099
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,192
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 944
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,248
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,672
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,812
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,812
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,765
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,639
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 972
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,004
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,855
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,855
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,380
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 215,411
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 222,622
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,351
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 200,392
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,869
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,010
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,776
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,380
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,075
D. Služby (účtová skupina 51) 53,355
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,565
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,984
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,793
4. Sociální náklady (527, 528) 1,788
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,626
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,626
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,395
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 396
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,846
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,933
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,449
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 579
2. Ostatní náklady (562A) 579
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,870
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,449
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,397
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 996
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 996
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,401
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695684 TIN: 2020871358 DIČ: SK2020871358
 • Sídlo: RODACAR Slovakia, Korytnická 8, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Svetlana Puls Korytnicka 8 Bratislava 821 07 07.07.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Svetlana Puls 3 320 € (50%) Korytnicka 8 Bratislava 821 07
  Dariusz Grzegorz Puls 3 320 € (50%) Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.05.2013Nové predmety činnosti:
   servis a údržba vysokozdvižných vozíkov
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom motorových vozidiel
   30.07.2011Noví spoločníci:
   Svetlana Puls Korytnicka 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Puls Korytnicka 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.07.2011
   29.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.10.2004
   21.12.2004Nové obchodné meno:
   RODACAR Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Korytnická 8 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru z účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   opravy pracovných strojov
   prenájom pracovných strojov
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   zámočníctvo
   leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dariusz Grzegorz Puls Korytnická 8 Bratislava 821 06
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Darius Grzegorz Puls Korytnická 8 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.10.2004
   Roman Rýdzi Podniková 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.10.2004
   20.12.2004Zrušené obchodné meno:
   GARDEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čierna voda Bratislava 831 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   poradenská činnosť v sadovníckych a záhradníckych službách
   poskytovanie aranžerských služieb a sadovníckych a parkových úprav
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   03.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Juhásová Wolkrova 7 Bratislava
   02.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Gašparovičová 604 Chorvátsky Grob
   Dušan Zvardoň Osuského 18 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   04.06.1997Nové obchodné meno:
   GARDEX s.r.o.
   03.06.1997Zrušené obchodné meno:
   GARDENIA s.r.o.
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   GARDENIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čierna voda Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   poradenská činnosť v sadovníckych a záhradníckych službách
   poskytovanie aranžerských služieb a sadovníckych a parkových úprav
   Noví spoločníci:
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Juhás Wolkrova 7 Bratislava
   Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava