Vytvořte fakturu

S R A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.10.2015
Basic information
Obchodní název S R A
IČO 35695714
TIN 2020904512
DIČ SK2020904512
Datum vytvoření 24 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S R A
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 987 155 €
Zisk 118 965 €
Kapitál 549 092 €
Vlastní kapitál -396 829 €
Date of updating data: 19.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 792,968
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 313,887
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 310,887
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 45,901
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 264,986
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,081
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 339,461
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 339,461
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339,461
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 139,620
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,782
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 128,838
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 792,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -279,191
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,917
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,917
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -418,770
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -418,770
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,965
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,072,159
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,216
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 6,216
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 6,216
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,065,943
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,291
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,291
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,129
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 998,523
Date of updating data: 19.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,068,231
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 987,155
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 927,289
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,866
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 925,285
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 825,839
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,056
D. Služby (účtová skupina 51) 44,645
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,328
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,922
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,922
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,481
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,870
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,615
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81,076
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 10,955
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 70,115
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,100
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 10,955
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 59,976
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 121,846
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 118,965
Date of updating data: 19.10.2015
Date of updating data: 19.10.2015