Vytvořte fakturu

Capital Partners Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Capital Partners Group
IČO 35695803
TIN 2020904523
Datum vytvoření 02 Srpen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Capital Partners Group
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -699 €
Kapitál 2 628 479 €
Vlastní kapitál 1 656 686 €
Kontaktní informace
Email info@cpg.sk
Telefon(y) 0244453692
Fax(y) 0244453127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,510,882
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,510,882
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,980
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 89,000
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,500
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 480
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,601,862
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 866,586
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 365,136
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 365,136
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,705
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 494,444
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -699
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 735,276
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 735,276
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,530
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 731,266
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 137
C. Služby (účtová skupina 51) 121
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -137
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -121
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -219
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -699
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4334068.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35695803 TIN: 2020904523
 • Sídlo: Capital Partners Group, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Jurčík člen Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 16.12.2004
  Ing. Peter Sklenář predseda Studená 11 Bratislava 821 04 31.03.2006
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2013Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava-Staré Mesto 811 02
   31.01.2013Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   08.04.2008Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   07.04.2008Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   05.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sklenář - predseda Studená 11 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 31.03.2006
   04.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 30.09.2003
   14.01.2005Nové predmety činnosti:
   finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   kancelárske a administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jurčík - člen Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 Vznik funkcie: 16.12.2004
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 30.09.2003
   13.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   Mgr. Romana Udržalová - člen Bohrova 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   21.04.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Manek - predseda Nobelova 20 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   Mgr. Romana Udržalová - člen Bohrova 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.2003
   20.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Silvia Hečková - člen Záhradnícka 85 Bratislava
   Ing. Jozef Lukáč - predseda Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   18.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Silvia Hečková - člen Záhradnícka 85 Bratislava
   Ing. Jozef Lukáč - predseda Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   17.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen predstavenstva Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava
   Prof.RNDr. Branislav Sitár , DrSc. - predseda predstavenstva Lediny 35 Bratislava
   31.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen predstavenstva Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava
   Prof.RNDr. Branislav Sitár , DrSc. - predseda predstavenstva Lediny 35 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava
   26.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   Mgr. Daniel Lukáč - člen Hanulova 1 Bratislava
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava
   25.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   Miroslav Ondrej - člen Krížna 20 Bratislava 811 07
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava
   09.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Ondrej - člen Krížna 20 Bratislava 811 07
   08.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   20.03.1997Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   19.03.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   02.08.1996Nové obchodné meno:
   Capital Partners Group, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Alan Sitár - predseda Pekná cesta 9 Bratislava