Vytvořte fakturu

INOVA - DATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2015
Basic information
Obchodní název INOVA - DATA
IČO 35695889
TIN 2020331621
DIČ SK2020331621
Datum vytvoření 05 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INOVA - DATA
Nobelova 46
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 958 €
Zisk 3 410 €
Kapitál 43 769 €
Vlastní kapitál 40 737 €
Kontaktní informace
Email info@inova.sk
webové stránky http://www.inova.sk
Telefon(y) +421243413728, +421243633733
Mobile(y) +421903722426
Fax(y) 0243633732
Date of updating data: 09.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,844
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 484
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 697
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,252
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,844
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,147
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,196
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,902
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,410
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,697
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 40
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,287
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 207
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,785
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 277
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Date of updating data: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,958
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,202
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,756
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,504
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 7,038
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) -190
C. Služby (účtová skupina 51) 9,460
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,266
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 775
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,454
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,650
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,373
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 963
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,410
Date of updating data: 09.11.2015
Date of updating data: 09.11.2015