Vytvořte fakturu

ELUMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.11.2016
Basic information
Obchodní název ELUMO
IČO 35696087
TIN 2020340531
Datum vytvoření 08 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELUMO
Prievaly 50
90634
Prievaly
Financial information
Kapitál 3 071 €
Vlastní kapitál -2 874 €
Date of updating data: 22.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 119
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,140
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,115
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,895
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,259
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 580
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 679
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 679
Date of updating data: 22.11.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 22.11.2016
Files
4267840.tif
Date of updating data: 22.11.2016