Vytvořte fakturu

ELUMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2016
Basic information
Obchodní název ELUMO
IČO 35696087
TIN 2020340531
Datum vytvoření 08 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELUMO
Prievaly 50
90634
Prievaly
Financial information
Prodej a příjem 17 460 €
Zisk 1 782 €
Kapitál 3 071 €
Vlastní kapitál -2 874 €
Date of updating data: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 166
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 166
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,092
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,115
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,629
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,782
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,258
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 581
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 677
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 631
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46
Date of updating data: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,460
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,517
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,943
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,973
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,459
C. Služby (účtová skupina 51) 5,018
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,181
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 187
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,944
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 184
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,487
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,040
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 216
M. Úrokové náklady (562) 125
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -216
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,271
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 489
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,782
Date of updating data: 13.01.2016
Files
4267840.tif
Date of updating data: 13.01.2016