Vytvořte fakturu

DANUBE ART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANUBE ART
IČO 35696141
TIN 2020842065
Datum vytvoření 09 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBE ART
Laurínska 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 727 €
Zisk 1 955 €
Kapitál 17 631 €
Vlastní kapitál -2 053 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,297
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,853
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 444
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,297
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 37
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,673
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,955
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,339
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,773
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 48
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 602
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,823
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,727
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,727
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,097
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,381
C. Služby (účtová skupina 51) 10,292
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,630
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,054
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,546
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 591
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,955
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4178337.tif
Date of updating data: 25.06.2015