Vytvořte fakturu

OBO Bettermann - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OBO Bettermann
IČO 35696176
TIN 2020356019
DIČ SK2020356019
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OBO Bettermann
Viničnianska cesta 13
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 910 181 €
Zisk 618 258 €
Kapitál 3 745 480 €
Vlastní kapitál 2 800 980 €
Kontaktní informace
Email info@obobettermann.sk
Telefon(y) 0556434005, 0336486222, 0337352975
Fax(y) 0336486220
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,176,596
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,151,139
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,151,139
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 347,076
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,739,805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,258
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,022,483
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 282,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,282
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 253,583
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,568,837
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,568,161
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,568,161
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 676
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 170,781
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 922
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 169,859
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,974
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,176,596
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,419,238
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,942
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,942
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,787,038
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,787,038
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 618,258
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 725,686
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,789
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 611
12. Odložený daňový závazek (481A) 26,178
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 581,230
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 374,776
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 374,776
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,784
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,328
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,342
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 117,667
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,806
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 96,861
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 31,672
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 31,672
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,900,353
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,910,181
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,900,353
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,828
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,086,562
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,125,561
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 81,726
D. Služby (účtová skupina 51) 290,164
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 381,559
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 283,832
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 85,417
4. Sociální náklady (527, 528) 12,310
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,543
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 180,142
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 180,142
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,867
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 823,619
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,402,902
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,089
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,664
2. Ostatní náklady (562A) 15,664
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,407
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,076
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 798,543
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 180,285
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 180,415
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -130
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 618,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35696176 TIN: 2020356019 DIČ: SK2020356019
 • Sídlo: OBO Bettermann, Viničnianska cesta 13, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Rozvadský Beňovského 12 Bratislava 841 01 01.07.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  OBO Bettermann Holding GmbH 1 000 000 € (100%) Menden 587 10 Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Imrich Pod Pekařkou 1084/23 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2006
   18.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Rozvadský Beňovského 12 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.07.2010
   24.02.2007Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 13 Pezinok 902 01
   23.02.2007Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská sklad B/XI 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   27.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Imrich Pod Pekařkou 1084/23 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2006
   08.01.2004Nové obchodné meno:
   OBO Bettermann s.r.o.
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   07.01.2004Zrušené obchodné meno:
   OBO Bettermann Slovensko s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   20.08.2002Noví spoločníci:
   OBO Bettermann Holding GmbH Hüingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   19.08.2002Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerhard Malliunerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   03.03.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská sklad B/XI 17 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   02.03.1999Zrušené sidlo:
   Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   OBO Bettermann Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovácsova 12 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   OBO Bettermann GmbH Co.KG Huingser Ring 52 Menden 587 10 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard Malliunerits Kovácsova 12 Bratislava 851 10