Vytvořte fakturu

DERA SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DERA SK
IČO 35696192
TIN 2020310512
DIČ SK2020310512
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DERA SK
Šancová 50
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 235 160 €
Zisk 28 397 €
Kapitál 676 136 €
Vlastní kapitál 643 899 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248200409
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 709,755
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 709,737
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 108
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 108
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,346
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,346
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,346
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 103,594
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,990
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,990
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,217
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 387
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 604,689
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 604,689
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 709,755
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 672,296
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,567
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,567
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 635,693
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 635,693
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,397
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,109
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 543
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 543
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,985
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,572
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,572
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,789
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,074
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,550
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,581
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,896
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,685
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 350
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 234,772
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 235,160
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 234,772
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 388
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 195,924
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,498
D. Služby (účtová skupina 51) 71,869
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 126,954
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 95,129
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,320
4. Sociální náklady (527, 528) 505
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -10,857
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,458
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,236
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,405
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 45
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 63
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 704
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 55
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 649
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -596
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,640
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,243
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,243
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,397
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35696192 TIN: 2020310512 DIČ: SK2020310512
 • Sídlo: DERA SK, Šancová 50, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Srpen 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DERA HOLDING N.V., 6 639 € (100%) Bornem 2880 Belgicko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Brian Cornelius Mehigan Killelton Camp Trallee, Co. Kerry Írsko Vznik funkcie: 09.12.2010
   Paul Standish Mc Carthy N Lincoln Avenue 119 Hinsdale, Chicago 605 21 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 09.12.2010
   18.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Volf U Roháčkových kasáren 24 Praha 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 03.09.2008
   09.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Jan Budig, , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.10.2003
   06.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Volf U Roháčkových kasáren 24 Praha 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 03.09.2008
   11.07.2007Noví spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Woestijnstraat 37 Bornem 2880 Belgicko
   10.07.2007Zrušeny spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   29.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Jan Budig, , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.10.2003
   28.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.08.1996
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.08.1996
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04
   11.10.2001Noví spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   10.10.2001Zrušeny spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   DERA SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancová 50 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technologické poradenstvo v oblasti výroby potravín
   Noví spoločníci:
   DERA HOLDING N.V., Rijksweg 16 Bornem 2880 Belgicko
   MVDr. Jan Budig , CSc. Vránova 191 Brno 621 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Ladislav Staruch , Csc. Šancová 50 Bratislava 811 04