Vytvořte fakturu

Hradská Residence - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.09.2015
Basic information
Obchodní název Hradská Residence
IČO 35696257
TIN 2020331643
DIČ SK2020331643
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hradská Residence
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 144 €
Zisk -1 546 €
Kontaktní informace
Email lucullus@lucullus.sk
Telefon(y) 0243295955, 0905342026
Mobile(y) +421905342026, 0905342026
Date of updating data: 16.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -10
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -10
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -922
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,016
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,016
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 16.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 144
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 144
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 144
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598
D. Služby (účtová skupina 51) 596
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -454
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -452
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 131
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -586
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,546
Date of updating data: 16.09.2015
Date of updating data: 16.09.2015