Vytvořte fakturu

BONAVITA SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název BONAVITA SERVIS
IČO 35696371
TIN 2020340597
DIČ SK2020340597
Datum vytvoření 15 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONAVITA SERVIS
Šustekova 18
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 644 481 €
Zisk -119 836 €
Kapitál 1 369 431 €
Vlastní kapitál 202 018 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421267209507, +421267209511
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,755,259
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,040,285
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,572
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,572
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,026,423
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,897
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 322,777
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 656,083
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 41,666
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,290
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,290
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 708,615
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 236,064
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,935
3. Výrobky (123) - /194/ 21,799
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 201,330
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 463,739
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 437,521
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 437,521
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,158
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,812
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,449
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,363
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,359
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,359
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,755,259
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,183
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,169
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,169
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 185,850
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 185,850
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119,836
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,673,076
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 133,880
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 126,435
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,253
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 959
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,233
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 463,249
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 867,188
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 811,448
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 811,448
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,960
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,075
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,765
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 940
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,285
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,285
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 205,474
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,644,481
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,458,484
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 54,121
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,892
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 21,799
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,985
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,720,358
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,556,443
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 201,375
D. Služby (účtová skupina 51) 536,331
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 364,611
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 270,362
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 86,889
4. Sociální náklady (527, 528) 7,360
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,989
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,806
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,806
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -41
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 844
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -75,877
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 344,147
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 821
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 796
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,502
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,714
2. Ostatní náklady (562A) 16,714
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,013
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,775
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,681
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -115,558
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,278
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,398
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -119,836
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35696371 TIN: 2020340597 DIČ: SK2020340597
 • Sídlo: BONAVITA SERVIS, Šustekova 18, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01 15.08.1996
  Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05 15.08.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Janech 2 500 € (25%) Budatínska 34/A Bratislava 851 01
  Ing. Emília Kuzmová 2 500 € (25%) Tematínska 2 Bratislava 851 05
  Ing. Vladan Kršňák 1 000 € (10%) Kaštanova 92 Kamenice 251 68 Česká republika
  BONAVITA, spol. s r.o. 4 000 € (40%) Praha 4 140 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2014Nové predmety činnosti:
   Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   20.11.2012Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Prenájom hnuteľných vecí
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   Marketingové služby
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vydavateľská činnosť
   Administratívne služby
   Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladan Kršňák Kaštanova 92 Kamenice 251 68 Česká republika
   19.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   01.07.2009Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   30.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   07.12.2005Nové sidlo:
   Šustekova 18 Bratislava 851 04
   06.12.2005Zrušené sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   06.10.2004Nové obchodné meno:
   BONAVITA SERVIS spol. s r.o.
   05.10.2004Zrušené obchodné meno:
   BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.
   14.05.2004Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 U Hrabovky 247/11 Praha 4 140 00 Česká republika
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   22.04.2002Nové sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   21.04.2002Zrušené sidlo:
   Tematínska 2 Bratislava 851 05
   11.06.1999Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   10.06.1999Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   15.02.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   30.05.1997Nové sidlo:
   Tematínska 2 Bratislava 851 05
   29.05.1997Zrušené sidlo:
   Stolárska 11 Bratislava 831 05
   15.08.1996Nové obchodné meno:
   BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stolárska 11 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   činnosť organizačných ekonomických poradcov
   organizovanie veľtrhov a výstav
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05