Vytvořte fakturu

KOSE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Obchodní název KOSE
Stav Zničeno
IČO 35696427
TIN 2020324130
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOSE
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 €
Zisk -1 330 €
Kapitál 10 229 €
Vlastní kapitál -4 905 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245642304
Mobile(y) +421903718592, 0903718592
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,553
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,888
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,665
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,553
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,234
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,875
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,330
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,787
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,207
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 580
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 780
C. Služby (účtová skupina 51) 257
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 467
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -762
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -257
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 4
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 92
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -849
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 481
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,330
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015